GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een prachtige wandelroute voor de beginnende wandelaar. Goed schoeisel is vereist, omdat je veel door het zand "baggert". Je begint bij restaurant "De Roestelberg". Vervolgens wandel je door de duinen naar cafe/restaurant "Bosch en Duin" waar je een bakje koffie kan doen. Vervolgens ga je door de duinen weer terug naar het beginpunt.

Park Gravenrode is een belangrijk toeristisch-recreatief gebied in de voormalige Oostelijke Mijnstreek. Het gebied wordt gevormd door het dal van de Strijthagerbeek en het dal van de Anstelerbeek, beiden zijbeken van de Worm. Er is een grote variatie van natuur en landschappen, door de aanwezigheid van de beken, diverse visvijvers, uitgestrekte hellingbossen, kastelen, oude hoeves en een heus stuwmeer. Het gebied is dan ook ideaal voor het maken van een fraaie wandelttocht of picknick.

Een rondwandeling van bijna 10 km door het plassengebied van Kortenhoef en 's Graveland. De route loopt via paden met diverse fraaie doorkijkjes over de plassen. De weelderige plantengroei, zowel op als langs het water, kan de wandelaar niet missen. Op verschillende plaatsen in het water staat de zeldzame slangenwortel en de wateronskelk, een plant die verder in ons land alleen in de Kop van Overijssel voorkomt.

Twee rondwandeling van ongeveer 6,5 en 12 km door een van de mooiste natuurgebieden van het Geldersch landschap: natuurgebied Loenermark.De twee rondwandelingen lopen door een gevarieerd gebied van bos en heide. Op de heidevelden groeien diverse soorten heide en jeneverbesstruwelen. De twee wandelingen starten vanaf parkeerplaats 'Het Dichte Gat' aan de Groenendaalseweg in Loenen. Vanaf het startpunt loop je via een grafheuvel richting een schaapskooi. Vanaf dit punt kun je kiezen voor de lange of de korte wandeling. De wandelingen komen weer samen op het heideveld.

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.