GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Een rondwandeling van ongeveer 5,5 km in het Echtens Paradijs. Tijdens de wandeling loop je hoofdzakelijk over onverharde wegen en paden door dennenbossen, loofbossen, heidevelden en langs kleine vennetjes en zandverstuivingen. In het gebied met de zandverstuivingen staan knoestige vliegdennen en prachtige jeneverbesstruiken. Je kunt in het gebied grazers tegenkomen zoals schapen en Schotse Hooglanders.

Het startpunt van de rondwandeling ligt aan de de Ruinerweg ter hoogte van Ruinerweg 12 waar een parkeerplaats is.

DR004 Echten Echtens Paradijs small 2De rondwandeling ligt in het natuurgebied Boswachterij Ruinen en was 65 jaar geleden nog een woestenij. Met moerassig veen, woeste heide en zandverstuivingen. In 1940 zijn naaldbomen geplant, zoals grove dennen. Snelle groeiers met rechte stammen. Ze leverden prima stuthout voor de Limburgse kolenmijnen. Houtoogst vindt nog steeds plaats in boswachterij Ruinen, maar de natuur heeft er veel meer ruimte gekregen. Dode bomen blijven staan. Spechten hakken daar nestholtes in. Afgevallen takken raken bevolkt met insecten, paddestoelen en mossen. Er verschijnen steeds meer loofbomen, vooral in de bosranden.

 

DR004 Echtens Paradijs veenpluis smallHet tweede deel van de wandeling loopt langs een heide veld, een stuk stuifzand, en een ven. Staatsbosbeheer houdt het waterpeil in het gebied hoog, waardoor oorspronkelijke hoogveenplanten kunnen opschieten. In mei en juni bloeit het veenpluis. Het is een prachtig gezicht als de wind over zo'n veld wattenbollen strijkt. Jeneverbessen en kraaiheide maken het schilderachtige decor compleet.

 

De wandeling is ingezonden door Roel Metselaar.

 

Gebruikte bronnen:

       

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.