GPS-wandelingen.nl

GPS wandelen in Nederland

Twee rondwandeling van ongeveer 6,5 en 12 km door een van de mooiste natuurgebieden van het Geldersch landschap: natuurgebied Loenermark.De twee rondwandelingen lopen door een gevarieerd gebied van bos en heide. Op de heidevelden groeien diverse soorten heide en jeneverbesstruwelen. De twee wandelingen starten vanaf parkeerplaats 'Het Dichte Gat' aan de Groenendaalseweg in Loenen. Vanaf het startpunt loop je via een grafheuvel richting een schaapskooi. Vanaf dit punt kun je kiezen voor de lange of de korte wandeling. De wandelingen komen weer samen op het heideveld.

GE039   loenen schaapskooiNatuurgebied de Loenermark ligt op de Oost-Veluwse stuwwal en is door het Geldersch Landschap in 1992 in erfpacht verkregen van de gemeente Apeldoorn. Zij beslaat 1170 hectare. Het terrein is geaccidenteerd, wat zijn oorsprong heeft in de vorming van dekzandheuvels en een in de stuwwal uitgesleten droogdal. Op de heide staan fraaie jeneverbesstruwelen. De jeneverbes behoort tot de cypresachtigen en is in ons land beschermd. De jeneverbes kan eeuwenoud worden. De bes van de plant wordt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt bij het maken van jenever. Daarnaast worden de vruchten ook gebruikt in badolie en gedroogd als specerij, bijvoorbeeld als smaakmaker in zuurkool. In de zomer zal de paars bloeiende heide en diepgroene jeneverbessen een schilder- en sprookjesachtige uitstraling geven het landschap. Het natuurgebied is rijk aan grote zoogdieren. Het damhert komt er redelijk veel voor. De wandelaar kan ook met enig geluk ook edelherten, reeën, wilde zwijnen en vossen tegenkomen. Ook de das en de boommarter komen er voor. De vogelrijkdom in het gebied is eveneens groot. Alle inheemse spechtensoorten komen hier voor. Ook roofvogels als havik, buizerd, wespendief, sperwer en boomvalk broeden er, evenals de raaf. Voorkomende reptielen zijn de adder, ringslang, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm en de zeldzame gladde slang.

Rondwandeling 6,5 km

Rondwandeling 12 km

 

 

       

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

- | - | -

Copyright © 2007 - 2023. All Rights Reserved.